Share

นานาเคล็ดลับกับผู้จำหน่ายน้ำมัน Aron az-1″เผยข้อสอบจริงใบขับขี่รถยนต์หมวด ป้ายบังคับ”ข้อที่26-28

นานาเคล็ดลับกับผู้จำหน่ายน้ำมัน Aron az-1″เผยข้อสอบจริงใบขับขี่รถยนต์หมวด ป้ายบังคับ”ข้อที่26-28
฿1,100
San Jerónimo Lídice, Distrito Federal, Mexico

ข้อที่ 26 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร?
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวขวา
ค. ให้ชิดขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
เฉลย คำตอบ(ง)
ข้อที่.27 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร?
ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
เฉลย คำตอบ(ก)
ข้อที่.28 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?
ก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว
เฉลย คำตอบ(ข) เคล็ดลับในการจำที่ดีและง่ายที่สุดคือ การอ่านและดูบทเรียนรูปภาพป้ายเตือนต่างๆหรือข้อสอบช้ำๆบ่อยๆก่อนลงสนามสอบจริง ท่านก็จะจำได้ดีแบบอัตโนมัตนั่นเองครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก กิตติพัฒน์ อัศวภูมิ ผู้จำหน่ายน้ำมัน Aron ทุกประเภทอย่างเป็นทางการ อุดหนุนสินค้าโปรโมชั่นติดต่อ line ID jc.online1976 ยินดีให้บริการครับ..

บอกเพื่อนๆของคุณว่าคุณได้อะไรจากการดูหรืออ่านบทความนี้

กรุณาเขียนด้วยถ้อยคำอันสุภาพ