Share

เริ่มนับถอยหลังโปรโมชั่นของน้ำมัน Aron az-1และ Aron mz-1 แล้วนะรีบเลย ด่วนๆๆ!!

เริ่มนับถอยหลังโปรโมชั่นของน้ำมัน Aron az-1และ Aron mz-1 แล้วนะรีบเลย ด่วนๆๆ!!
฿3,700
เทศบาลนครอุดรธานี

เริ่มนับถอยหลังกับโปรโมชั่นช้ือน้ำมัน Aron az-1 สำหรับรถยนต์ทุกประเภท และน้ำมัน Aron mz-1สำหรับรถมอเตอไซค์แล้วนะครับ หมดเขตุ 15เมษายน2561นี้เท่านั้น สินค้าคุณภาพขายดีอันดับ1รับประกันคุณภาพและความพึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ โปรดีๆอย่างนี้ ผู้ใช้รถอย่างเราๆห้ามพลาด!!
วันนี้ผู้จำหน่ายน้ำมัน Aron az-1 มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากผู้อ่านกันครับ ว่าด้วยเรื่อง”สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจ ร”การปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร เมื่อผู้ขับขี่รถเห็นสัญญาณไฟจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ดังนี้

สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน


สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพันหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ โดยให้ชะลอความเร็วรถพร้อมที่จะหยุดรถ เว้นแต่ผู้ขับขี่รถได้วิ่งผ่านเลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้

สัญญาณไฟจราจรสีแดง


สัญญาณไฟจราจรสีแดงหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่รถหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ

สัญญาณไฟจราจรสีเขียว


สัญญาณไฟจราจรสีเขียวหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่รถขับรถต่อไปได้

สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีเหลืองอำพัน


สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีเหลืองอำพันหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง

สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีแดง หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว ให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

สัญญาณไฟจราจรสีแดง แสดงพร้อมกับสัญญาณไฟจราจรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถเลี้ยวรถหรือขับตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน

*แต่ถึงอย่างไร ผู้ขับขี่ต้องเข้าให้ถูกช่องเดินรถด้วยเช่นกัน เช่น ผู้ขับขี่รถจะสามารถขับตรงไป ต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงตรงไป หรือจะเลี้ยวรถผู้ขับขี่จะต้องอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวเท่านั้น เป็นต้น ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากผู้อ่านกันครับ

บอกเพื่อนๆของคุณว่าคุณได้อะไรจากการดูหรืออ่านบทความนี้

กรุณาเขียนด้วยถ้อยคำอันสุภาพ