Share

สารคดี 1 นาที กับ กปถ. ตอน น้ำใจและมารยาทในการขับรถ

สารคดี 1 นาที กับ กปถ. ตอน น้ำใจและมารยาทในการขับรถ
ขอขอบคุณคลิปดีๆจาก กรมประชาสัมพันธ์ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกครับ

บอกเพื่อนๆของคุณว่าคุณได้อะไรจากการดูหรืออ่านบทความนี้

กรุณาเขียนด้วยถ้อยคำอันสุภาพ