กว่าจะเป็น”เถ้าแก่ใหญ่”ในวันนี้

ไร่สับปะรด”เถ้าแก่ใหญ่”

กว่าจะเป็น”เถ้าแก่ใหญ่”ในวันนี้

บอกเพื่อนๆของคุณว่าคุณได้อะไรจากการดูหรืออ่านบทความนี้

กรุณาเขียนด้วยถ้อยคำอันสุภาพ